Symud i ffwrdd o'r Grid Pŵer Ansefydlog gyda Phaneli Solar a Batris

Ynghyd â chyfraddau trydan cynyddol a'r effeithiau amgylcheddol negyddol a welwn o'n system grid, nid yw'n syndod bod llawer o bobl yn dechrau symud i ffwrdd o ffynonellau pŵer traddodiadol ac yn chwilio am allbwn mwy dibynadwy i'w cartrefi a'u busnesau.

Beth yw'r rhesymau y tu ôl i fethiant y grid Grid?

Er bod y grid ynni yn bwerus ac yn weddol drawiadol, mae ei broblemau ar gynnydd, gan wneud ynni amgen a phŵer wrth gefn hyd yn oed yn fwy angenrheidiol ar gyfer llwyddiant preswyl a busnes.

Seilwaith 1.Failing

Wrth i offer heneiddio, mae'n dod yn fwyfwy annibynadwy, gan wneud yr angen am adnewyddu ac uwchraddio systemau. Os na chwblheir yr adnewyddiadau angenrheidiol hyn, y canlyniad yw toriadau pŵer parhaus. Mae angen diweddaru'r gridiau hyn yn unol â hynny er mwyn eu hintegreiddio â ffynonellau pŵer adnewyddadwy fel cartrefi â phaneli solar ond maent yn dal i fod yn gysylltiedig â'r grid.

Trychinebau Naturiol

Gall stormydd difrifol, corwyntoedd, daeargrynfeydd a chorwyntoedd achosi difrod sylweddol ac aflonyddwch ar y grid. A phan ychwanegwch fam natur at y seilwaith sydd eisoes yn heneiddio, y canlyniad yw amser segur sylweddol i gartrefi a busnesau.

Hacwyr Grid 3.Pwer

Mae'r bygythiad cynyddol o hacwyr sy'n gallu cael mynediad i'n strwythur grid ac achosi aflonyddwch pŵer yn ffactor arall sy'n effeithio ar sefydlogrwydd ein system grid. Llwyddodd hacwyr i gael rheolaeth ar ryngwynebau pŵer gwahanol gwmnïau pŵer, sy'n rhoi'r gallu iddynt atal llif trydan i'n cartrefi a'n busnesau. Mae tresmaswyr sy'n cael mynediad at weithrediadau grid yn fygythiad sylweddol a all arwain at flacowts ar bridd.

Gwall 4.Human

Digwyddiadau gwall dynol yw'r ffactor olaf sy'n cyfrannu at doriadau pŵer. Wrth i amlder a hyd y toriadau hyn barhau, mae'r costau a'r anfanteision yn tyfu. Mae systemau gwybodaeth a gwasanaethau cymdeithasol fel yr heddlu, gwasanaethau ymateb brys, gwasanaethau cyfathrebu, ac ati, yn dibynnu ar drydan i weithredu ar lefelau lleiaf derbyniol.

A yw Mynd yn Solar yn Ddatrysiad Clyfar i Brwydro yn erbyn Ansefydlogrwydd y Grid Pwer?

Yr ateb byr yw ydy, ond dim ond os yw'ch gosodiad wedi'i wneud yn gywir. Gall gosod batris wrth gefn ar gyfer storio ynni gormodol a gosodiadau mwy deallus fel paneli solar ein hamddiffyn rhag toriadau pŵer wrth symud ymlaen ac arbed llawer o arian i fusnesau.

Solar-Glymu vs Solar Oddi ar y Grid

Y prif wahaniaeth rhwng solar wedi'i glymu ar y grid ac oddi ar y grid yw storio'r egni y mae eich system solar yn ei gynhyrchu. Nid oes gan systemau oddi ar y grid fynediad i'r grid pŵer ac mae angen y batris wrth gefn arnynt i storio'ch egni gormodol.

Mae systemau solar oddi ar y grid fel arfer yn ddrytach na'r systemau wedi'u clymu ar y grid oherwydd bod y batris sydd eu hangen arnynt yn gostus. Argymhellir buddsoddi mewn generadur ar gyfer eich system oddi ar y grid rhag ofn y bydd angen pŵer arnoch yn ystod y nos neu pan nad yw'r tywydd yn ddelfrydol.

Waeth beth rydych chi'n ei benderfynu, mae symud i ffwrdd o'r grid pŵer annibynadwy a chymryd rheolaeth o ble mae'ch pŵer yn dod yn ddewis craff. Fel defnyddiwr, byddwch nid yn unig yn sicrhau arbedion ariannol sylweddol, ond byddwch hefyd yn sicrhau lefel o ddiogelwch a chysondeb y mae mawr ei angen a fydd yn cadw'ch pŵer ar waith pan fydd ei angen arnoch fwyaf.


Amser post: Chwefror-26-2021