Newyddion Cwmni

 • Chwe Thuedd Mewn Goleuadau Ardal Solar

  Rhaid i ddosbarthwyr, contractwyr a manylebwyr gadw i fyny â llawer o newidiadau mewn technoleg goleuo. Un o'r categorïau goleuadau awyr agored sy'n tyfu yw goleuadau ardal solar. Rhagwelir y bydd y farchnad goleuadau ardal solar fyd-eang yn fwy na dwbl i $ 10.8 biliwn erbyn 2024, i fyny o $ 5.2 biliwn yn 2019, a ...
  Darllen mwy
 • Mae'r galw am Ddeunyddiau Crai Lithiwm wedi cynyddu'n sydyn; Bydd Prisiau Mwynau Esgynnol yn Effeithio ar Ddatblygiad Ynni Gwyrdd

  Ar hyn o bryd mae nifer o wledydd yn dwysáu ar y buddsoddiad ar ynni adnewyddadwy a cherbydau trydan yn y gobaith o gyflawni eu priod dargedau o ran lleihau carbon ac allyriadau di-garbon, er bod yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) wedi rhoi rhybudd cyfatebol ynglŷn â sut mae ...
  Darllen mwy
 • Goleuadau solar: y ffordd tuag at gynaliadwyedd

  Mae pŵer solar yn chwarae rhan sylweddol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Gall technoleg solar helpu mwy o bobl i gael gafael ar bŵer rhad, cludadwy a glân i gymedroli tlodi a chynyddu ansawdd bywyd. Ar ben hynny, gall hefyd alluogi gwledydd datblygedig a'r rheini sy'n ddefnyddwyr mwyaf o fos ...
  Darllen mwy